Профилактика на климатици

Профилактика на климатици

Всяко електронно устройство изисква поддръжка и профилактика за да Ви служи дълго и безпроблемно.
При климатика няма изключение. Правилната поддръжка и профилактика позволява да функционира правилно.

Защо е необходима профилактика на климатика?
При продължителна работа на климатика заедно с въздуха преминава и фин прах през филтрите, който полепва по питата и турбината.
По филтрите и турбината много често се образува наслоен прах, плесени, които довеждат до неприятен мирис, развитие на различни микроби, които могат да доведат дори до здравословни проблеми в дихателната област.
Профилактика на климатик се разделя най-общо на два типа: регулярна и пълна.

Какво представлява регулярната профилактика на климатик?
Регулярната профилактика е задължителна за гаранционни климатици и препоръчителна за извънгаранционни.

Какво включва регулярната профилактика на климатик:
1. Посещение на адрес;
2. Проверка на работно налягане, фреон и електро консумация;
3. Измерване на изходяща температура и дебит;
4. Почистване на вътрешен топлообменник с препарат и вода;
5. Измиване на филтри и капаци;
6. Тест на всички функции;
7. Времетраене на процедурата: до 1 час.

Какво представлява пълна профилактика на климатик?
За разлика от регулярната профилактика на климатик, пълната може да се прави на по-големи интервали от 2 до 3 години.
Какво включва пълната профилактика на климатик:
1. Посещение на адрес;
2. Измиване с препарати изцяло вътрешното, външно тяло и турбина кондензна вана;
3. Почисване на всички декоративни елементи;
4. Проверка на работно налягане, фреон и електро консумация;
5. Измерване на изходяща температура и дебит;
6. Почистване на вътрешен топлообменник с препарат и вода;
7. Измиване на филтри и капаци;
8. Тест на всички функции;
9. Времетраене на процедурата: от 1 час до 2 два часа.

Кога се прави профилактика на климатика?
Профилактиката е добре да се извърши преди започване на сезона, използване на климатичната система или след продължително неработене.
Какво постигате с профилактика на климатика?
Чрез извършването на профилактиката на климатика се осигурява по-ефикасен и икономичен режим на работа.

Съвет:
Ние Ви съветваме да не спестявате от профилактики, защото опитът показва, че непрофилактираните климатици се развалят по-често и понякога ремонта се доближава до цената на цялата климатична система.

Сподели за нас чрез: