Монтаж на хладилници и фризери

монтаж, вграждане, демонтаж, на, хладилници, фризери, хладилници и фризери
Уреди за вграждане: tropicbg.com

Монтаж на хладилници и фризери:

– Монтаж и демонтаж на уреди за вграждане.
– Подвързване към водопровод и електрическата мрежа.
– Съгласуване на монтажа с вашите мебелисти.

Указания за вграждане на хладилници и фризери:

При монтажа/вграждането на хладилници и фризери трябва да внимавате да не
повредите тръбите на охлаждащия кръг.
• Не размествайте вентилационните решетки. Грижете
се постоянно да има добра вентилация!
• Съгласно стандартите за вграждане, в помещението, където ще се
монтира (вгради)  уреда, трябва да бъде осигурен 1 m3
пространствена
кубатура на всеки 8 грама хладилен агент (фреон). По този начин се елиминира възможността от образуване на експлозивен или опасен за здравето газ. Информация за количеството хладилен агент ще откриете на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
За правилният монтаж на хладилници и фризери, съблюдавайте инструкциите, приложени към документите на уреда.

Преди вграждането на хладилници и фризери

– Премахнете всички транспортно-предохранителни
елементи, на чекмеджетата.
– Отлепете всички защитни фолиа: от декоративните лайсни и лицата.
– Уверете се че, уредът е походящ за заместващо вграждане.

В такъв случай демонтирайте обкова на вратата на кухненския шкаф
и на нишата. Те повече не са необходими, тъй като вратата на шкафа
се монтира директно върху вратата на уреда. Освен ако уредът не е с различен тип вграждане.

– Подравнете шкафа с нивелир. Ако се налага използвайте за
целта подложки. Постаментът и страничната стена на шкафа трябва
да са под прав ъгъл.
– Комбинираният хладилник – фризер следва да се вгражда само в
стабилно закрепени на пода мебели.
– Непременно трябва да се спазват предписаните вентилационни
пространства.
– Дълбочината на вентилационното пространство спрямо задната стена
на шкафа трябва да бъде минимум 38 мм.
– За вентилационното пространство в цокъла на нишата и в шкафа,
където е поставен уредът, са необходими минимум 200 cm2.
По принцип: колкото по-голямо е пространството за вентилация, толкова
по-икономично откъм разход на електроенергия работи уредът.

За качествен монтаж на хладилници и фризери се обърнете към специализиран сервиз.

Сподели за нас чрез: