Сервиз и ремонт на хладилник Либхер

Сервиз и ремонт на хладилник Либхер

Сервиз и ремонт на хладилник Либхер, Ремонт на домашни хладилници, Либхер сервиз на домашни фризери, сервиз на Либхер, LIEBHERR, ремонт на хладилник Миле, MIELE

Когато се включи температурната аларма (звуков сигнал в комбинация с червено светеща камбана), уредът не охлажда както трябва и имате издуване(деформация) на ваната в хладилното отделение, ви трябва сервиз и ремонт на хладилник Либхер. Това е сигурен признак, че изпарителя в хладилното отделение има пропуск (теч на хладилен агент/фреон). Хладилният кръг е херметически затворена система, тоест не се долива и не се подменя периодично хладилен агент (фреон). След като се открие пропускът се отстранява и чак след това се зарежда. Тъй като няма директен достъп до така наречения изпарител, който е пенозапълнен в корпуса на хладилника, се налага премахването на изолационната пяна. След достигане до изпарителя се изработва нов от медна тръба по шаблон от стария. Спояване на новия изпарител към капилярната тръба и към изпарителя на фризерното отделение. Следваща стъпка е фолиране на медния изпарител към топлопроводящата плоча на гърба в хладилното отделение. Изливането на пяната се извършва с двукомпонентен разтвор в съответното съотношение за по-добра плътност. Не се използва фугираща пяна на флакони за уплътнение на врати и прозорци, тъй като тя няма необходимите физични и топлоизолационни свойства. Излишната пяна се изрязва, като се спазва фабричната форма на гърба на уреда. След изрязване на пяната, гърбът се облепва с алуминиево лепящо фолио, също така се полага окабеляването и дренажния маркуч на хладилното отделение. Кондензаторът се монтира и запоява. Задължително при отваряне на хладилния кръг се подменя филтър дехидратора. Преди да се зареди с хладилен агент (фреон), хладилния кръг се вакуумира. Вакуумирането има за цел да се изтегли от хладилния кръг навлезлите при разхерметизирането въздух и влага. Всяка една хладилна техника има залепен стикер, на който е описан вида на хладилния агент и неговото количество. След зареждането уредът се тества минимум за 24 часа. Когато всичко е наред, хладилникът се връща на клиента с копие от ремонтния протокол и разпечатка от термографа (логера). Това е качествен Сервиз и ремонт на хладилник Либхер, който се доближава максимално до фабричните характеристики на уреда.

В следващото видео ще видите стъпка по стъпка как се прави един от най-сложните и времеемки ремонти на домашен хладилник Либхер?

Сервиз и ремонт на хладилник Либхер, LIEBHERR.

 

Сподели за нас чрез: