Монтаж на ледогенератори

 

Монтаж на ледогенератори

монтаж, сервиз, ремонт, профилактика, ледогенератори,
Подвързване към водопровод и канал

 

Монтажът на ледогенератори осигурява допълнителния комфорт на всяка кухня. Преди да започнете монтажа прочетете внимателно инструкцията за безопасност и монтаж. Вземете инструментите и материалите за инсталиране на ледогенератора. По време на инсталацията трябва да се избегне контакт между окабеляването и водопровода, както за чиста така и за мръсна вода.

монтаж, сервиз, ремонт, ледогенератори,
Фитинги и маркучи

монтаж, сервиз, ремонт, ледогенератори,

Мерки за безопасност, които трябва да спазвате при монтаж на ледогенератори:

Защитете ръцете си, като носите ръкавици.

Уверете се, че водопроводната свързваща линия (захранващ маркуч/шлаух) е свързана към водопроводната линия на вашата къща.

Изключете захранването по време на инсталационния процес.

Пригответе и проверете всички инструменти и материали, нужни за инсталиране, преди да започнете процеса.

Уверете се, че всички връзки са направени правилно и цялата процедура е спазена, както е споменато.

монтаж, сервиз, ремонт, профилактика, ледогенератори, монтаж на ледогенератори
Сервиз за ремонт на хладилници и ледогенератори

Свързване към водопровод

За да знаете как да инсталирате водопроводна линия за производство на лед, на първо място намерете източника на студената вода, който може да е наличен в стена, под пода или в шкафа под мивката. Трябва да подадете линията (маркуч/шлаух) надолу, като слизате в пространството за обхождане и след това да я прикрепите към хладилника или ледогенератора.

Изтичане на отходни води

В предишната стъпка  описахме как се инсталира устройство за производство на лед (ледогенератор), а сега е време за отточния водопровод. Тъй като вече водопроводната линия за чиста вода е свързана към хладилника или ледогенератора, е време да свържем отходните води към канализацията.

Отвеждане към канализация

За правилен монтаж на ледогенератори oтвеждащият маркуч на обратната вода трябва да бъде здраво захванат със скоба, за да се предотвратят възможни течове, които могат да причинят щети във вашия дом. За да бъде монтиран правилно канализационния маркуч, предварително трябва да се монтира в отвора на основната канализация. Ако се спазват всички горепосочени инструкции ледогенератора ви ще работи безпроблемно.

Сподели за нас чрез: