Монтаж на ледогенератори

 
Монтаж на ледогенератори:

 

монтаж, сервиз, ремонт, профилактика, ледогенератори,
Подвързване към водопровод и канал

         

монтаж, сервиз, ремонт, профилактика, ледогенератори,
Подвързване към водопровод и канал

Монтаж на ледогенератори: това осигурява допълнителния комфорт на всяка кухня. Вземете инструментите и материалите за инсталиране на ледогенератори. По време на инсталацията, хората трябва да бъдат внимателни, за да предотвратят контакт с електрическо окабеляване, повреда на водопровода, както и повреда на други водопроводни материали. Има различни мерки за безопасност, които трябва да следвате, докато монтирате ледогенератори. Сега нека да разгледаме пълното ръководство за инсталиране на ледогенератор.

монтаж, сервиз, ремонт, ледогенератори,
Фитинги и маркучи

монтаж, сервиз, ремонт, ледогенератори,

Мерки за безопасност, които да следвате при монтаж на ледогенератори!

Защитете ръцете си, като носите ръкавици.

Уверете се, че водопроводната свързваща линия е свързана към водопроводната линия на вашата къща.

Изключете захранването по време на инсталационния процес.

Пригответе и проверете всички инструменти и материали, нужни за инсталиране, преди да започнете процеса.

Уверете се, че всички връзки са направени правилно и цялата процедура е спазена, както е споменато.

монтаж, сервиз, ремонт, профилактика, ледогенератори, монтаж на ледогенератори
Сервиз за ремонт на хладилници и ледогенератори

Инсталиране на водопровод:

За да знаете как да инсталирате водопроводна линия за производство на лед, на първо място намерете източника на студената вода, който може да е наличен в стена, под пода или в шкафа под мивката. Трябва да подадете линията надолу, като слизате в пространството за обхождане и след това да я прикрепите към хладилника или ледогенератора.

Изтичане на отходни води:

В предишната стъпка ние разбрахме как да инсталираме устройство за производство на лед (ледогенератор) и сега е време за източване на водопровода. Тъй като вече водопроводната линия е свързана към хладилника или ледогенератора, сега е момента, в който трябва да се включим под мивката за канализацията.

Инсталиране на канализация

За правилен монтаж на ледогенератори oтвеждащият маркуч на обратната вода трябва да бъде здраво захванат със скоба, за да се предотвратят възможни течове, които могат да причинят щети във вашия дом. За да бъде монтиран правилно канализационния маркуч, предварително трябва да се монтира в отвора на основната канализация. Ако се спазват всички горепосочени инструкции ледогенератора ви ще работи безпроблемно.

Сподели за нас чрез: